Tag Archives: เทคโนโลยี

โซลาร์เซลล์มาใช้ในครัวเรือน

การนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์มาใช้ในครัวเรือน

            ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยค่าครองชีพที่สูง หลายครอบครัวจึงเลือกนำเอาวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายพื้นฐานในบ้านมาใช้ เช่น ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED หรือเลือกเปิดเฉพาะบางดวงที่จำเป็น แต่ก็มีหลายคนเริ่มมองหาพลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ แต่ก็มักจะมีคำถามยอดฮิตที่ว่า  “โซลาร์เซลล์ทำอะไรได้บ้าง,  ลงทุนแล้วจะคุ้มทุนหรือไม่และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นอย่างไร ?”

วันนี้จึงขอแนะนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นในราคาที่ต่ำลงเช่น กรณีของประเทศเยอรมนี  มีการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์ จำนวน 30,000เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโซลาร์รูฟท็อบ 80% (แบบติดตั้งบนหลังคาบ้าน) และโซลาร์ฟาร์ม 20 %  ในประเทศไทยผลิตได้ประมาณ 1,300-1,400 เมกะวัตต์ (หนังสือพิมพ์: ไทยโพสต์ 4 มกราคม 2015) มาถึงตรงนี้คงมีคำถามว่า “แล้วทำไมถึงต้องเป็นโซลาร์เซลล์ ?

โซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ที่แปลงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแสงอาทิตย์หาได้ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของโซล่าเซลล์นั้นไม่ก่อมลภาวะเป็นพิษใดๆ มีการบำรุงรักษาน้อยมาก และใช้งานได้อัตโนมัติ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุดแล้ว แต่เอ… แล้ว แบบนี้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในบ้านเรือนเราจะใช้อะไรได้บ้างจะคุ้มค่าที่ลงทุนไปหรือไม่ค่ะ Continue reading