โซลาร์เซลล์มาใช้ในครัวเรือน

การนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์มาใช้ในครัวเรือน             ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยค่าครองชีพที่สูง หลายครอบครัวจึงเลือกนำเอาวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายพื้นฐานในบ้านมาใช้ เช่น ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED หรือเลือกเปิดเฉพาะบางดวงที่จำเป็น แต่ก็มีหลายคนเริ่มมองหาพลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ แต่ก็มักจะมีคำถามยอดฮิตที่ว่า  “โซลาร์เซลล์ทำอะไรได้บ้าง,  ลงทุนแล้วจะคุ้มทุนหรือไม่และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นอย่างไร ?” วันนี้จึงขอแนะนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นในราคาที่ต่ำลงเช่น กรณีของประเทศเยอรมนี  มีการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์ จำนวน 30,000เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโซลาร์รูฟท็อบ 80%...